Aktif, Reaktif, Kapasitif Yükler

Elektrikli aletlerin bir saniyede harcadığı enerji miktarı birbirinden farklıdır. Birim zamanda harcanan enerji miktarına elektriksel güç denir. Kullanılan elektrik enerjisi miktarı, elektrikli aletin gücü ile, o aletin kullanıldığı sürenin çarpımına eşittir. Gücün birimi Kilowattsaat  (kWh)’ dir.

 

Şebekeden çekilen güç aktif, reaktif ve görünür güç olmak üzere üçe ayrılır. Reaktif güç ise endüktif ve kapasitif güç olarak ikiyi ayrılır. Elektrik faturalarımızda bulunan aktif, endüktif ve kapasitif yük kavramlarını kısaca açıklamak gerekirse;

 

Görünür Güç: Sistemden çekilen elektrik akımının, belli bir voltaj değerindeki gücüne ‘‘Görünür (Sanal, Zahiri) Güç’’ denir.

 

Aktif Güç: Omik direnç üzerinden geçen elektrik akımının, belli bir voltaj değerindeki gücüne denir.

 

Reaktif Güç: Bobin (XL) ya da kapasitans (XC) direnci üzerinden geçen elektrik akımının, belli bir voltaj değerindeki gücüne ‘‘Reaktif Güç’’denir. Bobin etkisi ile oluşan reaktif güce ‘‘İndüktif Güç’’, Kapasitans etkisi ile oluşan reaktif güce ‘‘Kapasitif Güç’’denir.

 

Aktif Güç tüketen tüketiciler; Isı enerjisi üreten, akkor flamanlı aydınlatma kullanan, elektroliz ve galvonaplasti tesisleri vb işletmelerdir.

 

Aktif Güç ile birlikte Reaktif Güç de çeken tüketiciler; transformatör, düşük uyarmalı senkron makinalar, bobinler, havai hatlar, asenkron motorlar, redresörler, endüksiyon ve ark fırınları, kaynak makinaları, fluerasan lamba, sodyum ve civa buharlı lamba balastları ile lamba transformatörleri kullanan işletmelerdir.